Advocaten die je echt helpen
bij juridische problemen. 

verbeekdecaluwé advocaten

WIE ZIJN WIJ

VerbeekdeCaluwé kan bogen op meer dan 30 jaar ervaring in de arbeidsrechtelijke- en ondernemingsrecht praktijk. De advocaten van VerbeekdeCaluwé wijken, indien nodig, af van de gebaande paden. Zij hebben daarvoor de kennis, ervaring en creativiteit in huis. De advocaten van VerbeekdeCaluwé vormen een hecht team en werken vanuit verschillende achtergronden. Zij houden van hun werk.

VerbeekdeCaluwé adviseert particulieren en ondernemingen in alle mogelijke ondernemingsrecht- en arbeidsrechtelijke vraagstukken. Hoogwaardig juridisch advies moet toegankelijk zijn voor iedereen. De advocaten van VerbeekdeCaluwé streven bij conflicten altijd naar constructieve oplossingen buiten de rechtszaal, maar als het niet anders kan, procederen ze graag. VerbeekdeCaluwé heeft ook jarenlange ervaring op het gebied van mediation en bemiddeling. De mediationtechnieken geven haar meer handvatten om conflicten op te lossen, in het belang van haar cliënten.

De dienstverlening van VerbeekdeCaluwé is persoonlijk en professioneel.
Wanneer een cliënt behoefte heeft aan advisering over een ander rechtsgebied, kan VerbeekdeCaluwé een beroep doen op of verwijzen naar bekwame collega’s binnen haar netwerk die zij goed kent.

30 jaar

30 jaar

Ervaring

020 - 7600030

020 - 7600030

Neem contact op

Arbeidsrecht

VerbeekdeCaluwé adviseert en procedeert over alle facetten van het arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht. De advocaten van VerbeekdeCaluwé hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten. Ook zijn zij de sparring partner voor bestuurders, Raden van Toezicht en Raden van commissarissen in alle mogelijke arbeidsrechtelijke vraagstukken. VerbeekdeCaluwé adviseert in kleine en grote reorganisatietrajecten, collectief en individueel ontslag en medezeggenschapstrajecten.

U kunt daarom met al uw vragen over het arbeidsrecht bij VerbeekdeCaluwé terecht. Wij staan zowel werkgevers als werknemers bij.

Ondernemingsrecht

De ondernemingsrecht advocaten van VerbeekdeCaluwé zijn gespecialiseerd in corporate en commercial litigation. De praktijk is zowel nationaal als internationaal. De praktijk betreft enquêteprocedures, aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen, claims onder garanties over bedrijfsovername contracten, aansprakelijkheid jegens beleggers, geschillen tussen joint venture partners en algemene contractuele geschillen. Kwaliteit, proactiviteit en pragmatische aanpak zijn kenmerkend.

Mediation

Het aantal mediations neemt toe. Mediation wordt steeds vaker ingezet om een conflict buiten de rechter op te lossen. Bij mediation is er geen sprake van polarisatie en juridische strijd maar geven partijen de voorkeur aan een snellere oplossing waarbij zij zelf hun conflict oplossen via bemiddeling door een onafhankelijke professional op basis van wederzijdse belangen. Vanuit inhoudelijke kennis en ervaring kenmerkt de aanpak van onze mediation zich door sturing waar het noodzakelijk is en het respecteren van eigen keuzes waar dat mogelijk is. Met als doel partijen te begeleiden bij het vinden van een zakelijke oplossing voor het conflict op een wijze waarin alle betrokken zich kunnen vinden. Altijd met aandacht voor de persoon en individuele belangen.

Waar zitten wij

  Ons kantoor zit in het Olympisch Stadion in Amsterdam Zuid.
Gemakkelijk te bereiken en er is altijd een parkeerplaats beschikbaar direct onder ons kantoor.

Een levendige plek met veel zakelijke activiteiten en leuke restaurants.

NIEUWS

Ons nieuws

Juridische hulp nodig?

Neem contact met ons op