Hans de Savornin Lohman

Hans de Savornin Lohman is gespecialiseerd in corporate & commercial litigation. Hans is van 1990 tot 2015 partner geweest bij advocatenkantoor Loyens & Loeff. Bij Loyens & Loeff gaf hij leiding aan de sectie corporate litigation in Amsterdam. Hans heeft een groot aantal cliënten vertegenwoordigd in enquêteprocedures voor de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam en in geschillenprocedures tussen aandeelhouders, geschillen over overnames, bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheid, over beurs- en effectenrecht en vennootschapsrecht in het algemeen.

Hans heeft zich in het bijzonder gespecialiseerd op het gebied van aansprakelijkheid van bestuurders, commissarissen en aandeelhouders en daarover het boek “Duties and Liability of Directors and Shareholders under Netherlands Law” geschreven en diverse artikelen gepubliceerd. Hij staat clienten bij in politiek en publicitair gevoelige kwesties. Daarnaast is Hans plaatsvervangend raadsheer van het Gerechtshof in Den Haag en toezichthouder bij de Stichting Volkswagen Car Claim.