Anita Verbeek

Anita Verbeek houdt zich zowel met het collectief als individueel ontslagrecht bezig. In dat kader adviseert zij zowel particuliere als zakelijke clienten. Zij adviseert nationale en internationale partijen bij beeindigingstrajecten, pensioenvraagstukken, overgangen van onderneming en arbeidsvoorwaardelijke wijzigingen. Zij heeft een ruime ervaring in het procesrecht en onderhandelingstrajecten tussen werkgever en werknemers al dan niet met tussenkomst van ondernemingsraden en vakbonden. Anita staat bestuurders en toezichthouders bij in governance kwesties. Haar zakelijke cliënten bevinden zich onder andere in de financiële en zorgsector, de technische, farmaceutische en voedselindustrie en de (semi) overheid.

Zij was plaatselijk en landelijk voorzitter van de Jonge Balie Nederland, winnares van de pleitwedstrijden en heeft een ruime bestuurlijke alsmede toezichthoudende ervaring opgedaan bij o.a. het Nederlands Centrum voor Commissarissen en Directeuren (NCD), de Koninklijke Nederlandse ToonkunstenaarsVereniging (KNTV), en meerdere kunstzinnige en charitatieve stichtingen. Zij is mede-oprichter en gedurende 4 jaren bestuursvoorzitter geweest van een zelfstandige middelbare school in Amsterdam en bekleedt diverse (onbezoldigde) bestuursfuncties