LABORATORIUM VOOR STUDENTEN

Experimenteer jong. En leer met zekere hand in vrijheid af te wijken van gebaande paden.

 

VerbeekdeCaluwé organiseert regelmatig een lunchbijeenkomst voor een kleine groep studenten die aantoonbare belangstelling hebben voor het arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Tijdens deze bijeenkomsten wordt een ogenschijnlijk in de literatuur en rechtspraak uitgekristalliseerd onderwerp behandeld en wordt een actieve en creatieve inbreng van de deelnemers verwacht. Het lunchlaboratorium geeft studenten de mogelijkheid om een aanvang te maken met de beantwoording van de vraag of zij (terecht) een loopbaan in de arbeids- of ondernemingsrechtelijke advocatuur ambiëren.


 
 

STUDENTSTAGE

VerbeekdeCaluwé heeft altijd plaats voor talentvolle rechtenstudenten die in de afrondingsfase van hun masteropleiding zitten en een arbeids/ondernemingsrechtelijke studentstage willen volgen in de advocatuur.

Studenten die willen deelnemen aan een lunchlaboratorium en/of een studentstage willen lopen bij VerbeekdeCaluwé wordt verzocht hun curriculum vitae met een motivering te sturen aan Olga Rote-de Vries. Er worden per laboratoriumbijeenkomst maximaal 10 deelnemers toegelaten. Selectie vindt plaats op datum van aanmelding en op basis van motivering. Plaatsing wordt schriftelijk bevestigd en iedere deelnemer ontvangt uiterlijk een week voor de bijeenkomst de benodigde documentatie over het te bespreken onderwerp.